Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 30.09.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. ARBEN GRIGOR XHAXHO, VASILIKA VASIL XHAXHO, ZK 3951, ZVERNEC, HIMARË
 2. ARBEN NOVRUZ DREOVA, NATASHA KOCI DRENOVA, ZK 8601, 18 TETORI, HIMARË
 3. FATMIR QAZIM ZERAJ, SAFETE ARIF ZERAJ, ZK 8601, HAJRO CAKERRI , VLORË
 4. NEIM HARUN HARUNI, ZK 8602, PAVARSIA, VLORË
 5. GANO ISMET ABAZI, ZK 8602, UJI FTOHTE, VLORË
 6. PETRAQ LLAZAR RISILIA, MARJANA VANGJEL RISILIA, ZK 8603, DESHMORET, VLORË
 7. ARBEN GRIGOR XHAXHO, VASILIKA VASIL XHAXHO, ZK 3951, ZVERNEC, VLORË
 8. PETRO GRIGOR RUCI, RAIMONDA PETRO RUCI ZK 1739, GJILEKE, HIMARE, VLORË
 9. STAVRI FOTO MEHILLI, ZK 1481, DHERMI, HIMARE, VLORË
 10. HARILLAOS KLEARKO GJIKURIA, LLUKA KLEARKO GJIKURIA, MEROPI THEOFANI GJIKURIA,ANDONIQI APOSTOL GJIKURIA, KATERINA AQILE GJIKURIA, ZK 1481, DHERMI, VLORË
 11. HARILLAOS KLEARKO GJIKURIA, LLUKA KLEARKO GJIKURIA, MEROPI THEOFANI GJIKURIA, ANDONIQI APOSTOL GJIKURIA, KATERINA AQILE GJIKURIA, ZK 1481, DHERMI, VLORË
 12. SOKRAT FANE GORO, ZK 1952, HIMARE, VLORË
 13. MIHAL FANE GORO, MIRANDA PETRO GORO, ZK 1952, HIMARE, VLORË
 14. ROLAND FANE GORO, LILJANA ALEKO GORO, ZK 1952, HIMARE, VLORË
 15. LEFTERI MITRO GJIKA, QEREM MUSA GJIKA, ZK 8605, 28 NENTORI, VLORË

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ