Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 12.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. KOCO JORGJI DHIMOJANI, ALEKSANDRA PANO DHIMOJANI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË
 2. NESTOR SPIRO STEFO,JOANA XHIMO GJIKOPULLI, ZK 1739, HIMARË, HIMARË
 3. HARILLO PANO BELERI, KASJANI PETRO BELERI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË
 4. KLEOMEN VASIL KABUCI, ZK 1481, HIMARË, HIMARË
 5. VASILIQI NIKO BOLLANO, LEFTER GRIGOR BOLLANO, ZK 1481, HIMARË, HIMARË
 6. LILJANA SPIRO ZOTO, ALEKSANDROS KOSTA ZOTO, STEFANO KOSTA ZOTO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË
 7. STRATO ILIA BIFSHA, ZK 1481, HIMARË, HIMARË
 8. LEONARD FILIP BILLA, VIOLETA TELI BILLA, ZK 2863, HIMARË, HIMARË
 9. PETRO VANGJEL MILO, MARIKA KICO MILO, ZK 1481, HIMARË, HIMARË
 10. MIHAL DHIMITER BRIGO, MARJETA FOTO BRIGO, ZK 1481, HIMARË, HIMARË
 11. PILO KLIO GJIKOKA, ZK 1481, HIMARË, HIMARË
 12. JORGJIE VELEDIN ZISI, HEKTOR EMIN ZISI, ZK 8602, L.”LEF SALLATA”, VLORË
 13. SKERDILAJD SAJMIR SHEREMETI, ANXHELA BASHKIM SHEREMETI, ZK 8601, L.”10 KORRIKU”, VLORË
 14. FAIK JAHJA HAXHIRAJ, VALBONA PETRIT HAXHIRAJ, ZK 8604, L.”HAJRO CAKERRI”, VLORË
 15. KUJTIM FERHAT BARDHI, LINDITA HAJDAR BARDHI, ZK 8604, L.”QERIBA DERRI”, VLORË
 16. QAMIL FERHAT BARDHI, VJOLLCA SADIK BARDHI, ZK 8604, L.”QERIBA DERRI”, VLORË
 17. SOKRAT RAKIP RAKIPAJ, SHKENDI NOVRUS RAKIPAJ, ZK 3285, SELENICË, SELENICË
 18. MYNYR SELAM LACI, ANETA HADER LACI, ZK 2245, Njs. ADMINISTRATIVE KOTE, SELENICË

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ