Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 12.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. NAILE OSMEN CANO, ZK 8604, Lgj. “1 MAJI”, VLORË
 2. SAIMI HARUN CANO, LUFTIJE AVDULL CANO, ZK 8604, Lgj. “1 MAJI”, VLORË
 3. MUHAMET HARUN CANO, DRITA ILIAS CANO, ZK 8604, Lgj. “1 MAJI”, VLORË
 4. HALIT HARUN CANO, VALBONA AGUR CANO, ZK 8604, Lgj. “1 MAJI”, VLORË
 5. JANI MILTO KONOMI, LEONORA KOZMA KONOMI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË
 6. JORGJI PANO MILO, ELPIDHA MELPO MILO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË
 7. ARBEN THANAS DEDE, KALOPI THANAS DEDE, ZK 3844, VUNO, HIMARË
 8. JANI STEFO BOLLANO, ORIAA IRAKLI BOLLANO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË
 9. KOZMA THANAS DEDE, RIDVANA THANAS DEDE, ZK 3844, VUNO, HIMARË
 10. MARIA THOMA BOLLANO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË
 11. LLAMBRO DHISEO RUCI, VALENTINA KICO RUCI, ZK 1481, HIMARË, DHËRMI

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ