Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 28.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. SPIRO SIMO MARKU, JANULLA LABO MARKU, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 2. BARJON ARQILE KONDI, MARIGONA NIKOLLA KONDI, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 3. EVANTHI ILIA KAPO, RESUL HAMDI KAPO, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 4. GOGO KOCO GJOMEMO, LIDA NECO GJOMEMO, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 5. THEOFILLO ILIA NACO, SHINA MINO NACO, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 6. ANDREA KOCO MARKU, VASILIQI SPIRO MARKU, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 7. RAJMONDA THOMA GJINI, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 8. KICO STEFAN BALA, KANE DHAMO BALA, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 9. SHINA MINO NACO, THEOFILLO ILIA NACO, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 10. EGLANTINA LEFTER BAJRAMI, DILAVER ELMAS BAJRAMI, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 11. DRITAN PETRO NACO, IRDA LLAZAR NACO, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 12. DHIMITER LLAMBRO GJOMEMO, LULJETA OVRISTE GJOMEMO, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 13. MARJETA LEKE GJOMEMO, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 14. DHIMITER LLAMBRO GJOMEMO, LULJETA OVRISTE GJOMEMO, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 15. KRISTAQ ARQILE KONDI, ERMIRA IBRAHIM KONDI, ZK 1982, HIMARE, HIMARE
 16. THODHORI SIMO MARKU, DHOROTHE NAKO MARKU, ZK 1982, HIMARE, HIMARE

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ