Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 28.10.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. NINO MILO BOÇI, KATINA GOGO BOÇI, ZK 2960, PILUR, HIMARË
 2. LLUKË MITI NIKOLLARI, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 3. LLUKË MITI NIKOLLARI, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 4. VASIL MARKO MENIKO, JANI MARKO MENIKO, KASANTHIPI MARKO MENIPI, ZK 1952, HIMARË, HIMARË
 5. DHIMITRAQ PAVLLO BOLLANO, MARIJE MIHAL BOLLANO, ZK 1952, HIMARË, HIMARË
 6. THOMA HARILLA GJOMEMO, RODHOTHEA JANI GJOMEMO, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 7. KRISTOFOR NAKO GJOMEMO, LIRIJA TASO GJOMEMO, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 8. TAFIL IDRIS GUMAJ, SHAZE SALI GUMAJ, ZK 3285, SELENICË, SELENICË
 9. PANDELI MITI BALLIU, LILJANA JANI BALLIU, ZK 2639, MEKAT, VLORË
 10. THOMA PILO GOLEMI, MARJETA MILTJADH GOLEMI, ZK 8603, PAVARSIA, VLORË
 11. BASHKIM MALIQ NURÇE, MARIKA HEKURAN NURÇE, ZK 8601, VLORË, VLORË

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ