Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 04.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. DRITA PETRO NACO, IRIDA LLAZAR NACO, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 2. THODHORI SIMO MARKU, DHOROHE NAKO MARKU, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 3. KRISTAQ ARQILE KONDI, ERMIRA IBRAHIM KONDI, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 4. SHINA MINO NACO, THEOFILLO NACO, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 5. SPIRO SIMO MARKU, JANULLA LABO MARKU, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 6. EVANTHI ILIA KAPO, RESUL HAMDI KAPO, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 7. THOFILLO ILIA NACO, SHINA MINO NACO, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 8. RAJMONDA THOMA GJINI, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 9. ANDREA KOCO MARKU, VASILIQI SPIRO MARKU, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 10. DHIMITER LLAMBRO GJOMEMO, LULJETA OVRISTE GJOMEMO, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 11. DHIMITER LLAMBRO GJOMEMO, LULJETA OVRISTE GJOMEMO, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 12. MARJETA LEKË GJOMEMO, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 13. KICO STEFAN BALA, KANË DHAMO BALA, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 14. EGLANTINA LEFER BAJRAMAJ, DILAVER ELMAS BAJRAMAJ, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 15. BAJRON ARQILE KONDI, MARIGONA NIKOLLA KONDI, ZK 1982, ILIAS, HIMARË
 16. GOGO KOCO GJOMEMO, LIDA NECO GJOMEMO, ZK 1982, ILIAS, HIMARË

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ