Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 16.11.2020

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

 1. MELEQ NIHAT AZIZAJ, HYRI HAVA AZIZAJ, ZK 1039, SELENICË, VLORË
 2. ARBEN FITIM DANAJ, DYLBE NIHAT DANAJ, ZK 2476, LLAKATUND, VLORË
 3. ELMAS TOFIK TOZAJ, SHYQYRE AVDULL TOZAJ, ZK 3256, SELENICË, VLORË
 4. MARJANA ILMI SULAJ, ADRIAN BESIM SULAJ, ZK 3285, SELENICË, VLORË
 5. MITI RRAPO NASAJ, VITORI PETRO NASAJ, ZK 3285, SELENICË, VLORË
 6. ARDIAN RUSHIT SKENDAJ, ZK 8605, KUSHTRIMI, VLORË
 7. PANO SOKRAT KOSTA, ELIDA FERJAT KOSTA, ZK 8602, UJI FTOHTE, VLORË
 8. NIKO THEODHORI MEHILLI, POLIKSENI QAZIM MEHILLI,  ZK 1481, DHERMI, VLORË
 9. STELO VASIL KABUCI, DHESPINA NIKO KABUCI, ZK 1952, HIMARE, VLORE
 10. IRAKLI LLAMBRO KOKAVESHI, ARISTEA LLAMBRO KOKAVESHI, ZK 1952, HIMARE, VLORE
 11. MARTINA SOFOKLI LAZERI, DRITA QIRJAKO LAZERI, DHIMITER SOFOKLI LAZERI, ZK 3844, VUNO, VLORË
 12. ALEKS SPIRO BIFSHA, FABIOLA JORGJI LLATO, ZK 1739, GJILEKE, VLORE

Faleminderit!

DREJTOR

ANI BINAJ