Për regjistrimin e objekteve të ndërtuara përpara 1991 – Vlorë

DREJTORIA E ASHK VLORË

Dt. 02.10.2019

SHPALLJE

Drejtoria rajonale e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve të ndërtuara para vitit 1991 (sipas VKM-së 442). Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ALUIZNI bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.

  1. THANAS JANI QIRICI, POTAM, HIMARË
  2. JANI LLUKA QIRICI (TRASHEGIMTARET), POTAM, HIMARË
  3. KRISTAQ THANAS DEDE, VUNO, HIMARË
  4. KOZMA THANAS DEDE, RIDVANA THANAS DEDE, VUNO, HIMARË
  5. JORGO ANDREA CIPA, HIMARË, HIMARË
  6. ALEKSANDER PIRRO LASKA, VUNO, HIMARË
  7. KOSTA FOTO KRISTOFORI, VUNO, HIMARË
  8. ARBEN THANAS DEDE, KALOPI THANAS MEHMETI, VUNO, HIMARË
  9. JANULLE NINO LLAGURI, VUNO, HIMARË

Faleminderit!

DREJTOR

ELONA KURTI