PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT – KAMËZ-VORË

DREJTORIA E ALUIZNI-t KAMËZ-VORË

Tiranë, më 15.03.2019

SHPALLJE

PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT

Të nderuar qytetarë!

Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve të Kamzës dhe Vorës, të cilët kanë gati lejen e legalizimit të patërhequr, pas shpalljes nga ALUIZNI.

Ju lutemi, paraqituni pranë sporteleve të drejtorisë rajonale të ALUIZNI-t KAMËZ-VORË, për të tërhequr kopjen tuaj të lejes së legalizimit!

Faleminderit!

 

Lista e subjekteve:
Shkarko listën e plotë në PDF këtu