PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT – SARANDË

DREJTORIA E ASHK-së SARANDË

Tiranë, më 16.06.2019

SHPALLJE

PËR TËRHEQJEN E LEJES SË LEGALIZIMIT

Të nderuar qytetarë!

Më poshtë gjeni listën emërore të banorëve të Sarandës, të cilët kanë gati lejen e legalizimit të patërhequr, pas shpalljes nga ALUIZNI.

Ju lutemi, paraqituni pranë sporteleve të drejtorisë rajonale të ALUIZNI-t Sarandë, për të tërhequr kopjen tuaj të lejes së legalizimit!

Faleminderit!

DREJTOR

ARDIAN KOLA

 

Lista e subjekteve:
Shkarko listën e plotë në PDF këtu