Publikimet Muaji Korrik

𝐉𝐄𝐏𝐄𝐓 𝐂𝐄𝐑𝐓𝐈𝐅𝐈𝐊𝐀𝐓𝐀 𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐄, 𝐏𝐀𝐒 𝟑𝟎 𝐕𝐈𝐓𝐄𝐒𝐇, 𝐏𝐄𝐑 𝐊𝐔𝐐𝐀𝐑, 𝐅𝐈𝐄𝐑, 𝐁𝐀𝐒𝐇𝐊𝐈𝐀 𝐏𝐀𝐓𝐎𝐒

Vijon procesi i certifikimit të tokës bujqësore. Regjistrohen 990 parcela ullishte në Kuqar. Përgatitet VKM për certifikimin e familjeve me gabine në dokumentat e vitit 1991 Kuqari është një prej fshatrave të Patosit, i cili... Lexo më shumë

𝐒𝐈 𝐓𝐄 𝐀𝐏𝐋𝐈𝐊𝐎𝐉𝐌𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐑𝐄𝐆𝐉𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍 𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐒𝐄 𝐇𝐈𝐏𝐎𝐓𝐄𝐊𝐄𝐒 𝐏𝐄𝐑 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐈𝐌𝐈𝐍 𝐄 𝐊𝐑𝐄𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐒𝐄 𝐃𝐇𝐄𝐍𝐄 𝐍𝐆𝐀 𝐁𝐀𝐍𝐊𝐀 𝐀𝐏𝐎 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐓𝐉𝐄𝐓𝐄𝐑 𝐊𝐑𝐄𝐃𝐈𝐃𝐇𝐄𝐍𝐄𝐒, 𝐏𝐄𝐑 𝐊𝐑𝐄𝐃𝐈 𝐌𝐄 𝐕𝐋𝐄𝐑𝐄 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 – 𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐄𝐊𝐄

𝘕𝘦 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘥𝘰 𝘵𝘦 𝘨𝘫𝘦𝘯𝘪 𝘵𝘦 𝘪𝘭𝘶𝘴𝘵𝘳𝘶𝘢𝘳𝘢 𝘩𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘲𝘦 𝘥𝘶𝘩𝘦𝘵 𝘵𝘦 𝘯𝘥𝘪𝘲𝘯𝘪 𝘯𝘦 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘭𝘪𝘯 𝘦𝘈𝘭𝘣𝘢𝘯𝘪𝘢, 𝘱ë𝘳 𝘳𝘦𝘨𝘫𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘦 𝘬𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵ë𝘴 𝘴ë 𝘩𝘪𝘱𝘰𝘵𝘦𝘬ë𝘴 𝘱ë𝘳 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘦 𝘬𝘳𝘦𝘥𝘪𝘴ë 𝘴ë 𝘥𝘩ë𝘯ë 𝘯𝘨𝘢 𝘣𝘢𝘯𝘬𝘢 𝘢𝘱𝘰 𝘪𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘤𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘫𝘦𝘵ë𝘳 𝘬𝘳𝘦𝘥𝘪𝘥𝘩ë𝘯ë𝘴, 𝘱ë𝘳 𝘬𝘳𝘦𝘥𝘪... Lexo më shumë

Vendime për ndërtimet pa leje – SARANDË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE ASHK SARANDË AFISHIM PUBLIK Date 08.08.2021 Drejtoria vendore e ASHK Sarandë bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise... Lexo më shumë

Vendime për ndërtimet pa leje – POGRADEC

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE ASHK POGRADEC AFISHIM PUBLIK Date 7.08.2021 Drejtoria vendore e ASHK Pogradec bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise... Lexo më shumë

Vendime për ndërtimet pa leje – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE ASHK FIER AFISHIM PUBLIK Date 14.07.2021 Drejtoria vendore e ASHK Fier bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise... Lexo më shumë

Vendime për ndërtimet pa leje – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE ASHK VLORË AFISHIM PUBLIK Date 03.08.2021 Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise... Lexo më shumë

Vendime për ndërtimet pa leje – SHKODËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE ASHK SHKODËR AFISHIM PUBLIK Date 03.08.2021 Drejtoria vendore e ASHK Shkodër bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise... Lexo më shumë

Vendime për ndërtimet pa leje – KORÇË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE ASHK KORÇË AFISHIM PUBLIK Date 11.08.2021 Drejtoria vendore e ASHK Korçë bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise... Lexo më shumë

Vendime për ndërtimet pa leje – BERAT

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE ASHK BERAT AFISHIM PUBLIK Date 11.08.2021 Drejtoria vendore e ASHK Berat bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise... Lexo më shumë

Vendime për ndërtimet pa leje – TEPELENË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE ASHK TEPELENË AFISHIM PUBLIK Date 10.08.2021 Drejtoria vendore e ASHK Tepelenë bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise... Lexo më shumë

Vendime për ndërtimet pa leje – KUÇOVË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE ASHK KUÇOVË AFISHIM PUBLIK Date 03.08.2021 Drejtoria vendore e ASHK Kuçovë bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise... Lexo më shumë

Vendime për ndërtimet pa leje – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE ASHK ELBASAN AFISHIM PUBLIK Date 04.08.2021 Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise... Lexo më shumë

Vendime për ndërtimet pa leje – KRUJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE ASHK KRUJË AFISHIM PUBLIK Date 04.08.2021 Drejtoria vendore e ASHK Krujë bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise... Lexo më shumë