Publikimet Muaji Qershor

𝐊𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎𝐋𝐋𝐈 𝐈 𝐒𝐈𝐓𝐔𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐒𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐇𝐄𝐆𝐔𝐀𝐑, 𝐏𝐑𝐎𝐍𝐀𝐓 𝐍𝐄 𝐓𝐈𝐑𝐀𝐍𝐄

https://www.youtube.com/watch?v=eS1H0yPY5-A&t=4sKadastra Shqiptare po vijon punën që, në kuadër të krijimit të institucionit të ri, të kryejë edhe një sistemim dhe kontroll të situatës së trashëguar 30-vjecare të dokumentacionit pronësor.𝗔𝗠𝗧𝗣-𝘁𝗲 𝗧𝗜𝗥𝗔𝗡𝗘Në kuadër të zbatimit të detyrimit... Lexo më shumë..

𝐏𝐄𝐑𝐅𝐔𝐍𝐃𝐎𝐉𝐍𝐄 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐄𝐓 𝐍𝐄 𝐒𝐘𝐍𝐄𝐉

https://youtu.be/OSd0yz4d908-525 ʟᴇɢᴀʟɪᴢɪᴍᴇ ɴᴇ ɴᴊᴇ ꜰꜱʜᴀᴛ, ɪ ʙɪᴇ Qᴇ ᴇ ɢᴊɪᴛʜᴇ ꜱʜQɪᴘᴇʀɪᴀ ᴛᴇ ɪꜱʜᴛᴇ ᴘᴀ ʟᴇᴊᴇ.-ꜰᴜʀᴛᴜɴᴀ ᴇ ʀᴇɢᴊɪꜱᴛʀᴀᴠᴇ ᴛᴇ ɢʀɪꜱᴜʀ ꜱᴀᴘᴏ ᴋᴀ ꜰɪʟʟᴜᴀʀ, ᴘᴏʀ ᴘʀᴏɴᴀᴛ ᴛᴀɴɪ ᴊᴀɴᴇ ᴛᴇ ꜱɪɢᴜʀᴛᴀ.-ᴍᴏꜱ ɴᴅᴇʀᴛᴏɴɪ ᴍᴇ ᴘᴀ ʟᴇᴊᴇ, ꜱᴇ ᴋᴇꜱʜᴛᴜ ᴋᴊᴏ... Lexo më shumë..