Qarku Dibër

[tab]
[tab_item title=”Numri i Vetëdeklarimeve”] 2546 [/tab_item]
[tab_item title=”Numri i lejeve të lëshuara”] 309 [/tab_item]
[/tab]