Qarku Durrës, 1010 qytetarët që kanë gati lejen e legalizimit

Dega e ALUIZNI-t për Qarkun e Durrësit, zyra rajonale e Fushë-Krujës njofton qytetarët e poshtëshënuar se duhet të paraqiten pranë zyrave të ALUIZNI-t në DURRES për të tërhequr lejen e legalizimit për ndërtimet e tyre pa leje.

 

LEJE ZYRA FUSHE KRUJE