Qarku Gjirokastër

[tab]
[tab_item title=”Numri i Vetëdeklarimeve”] 3477 [/tab_item]
[tab_item title=”Numri i lejeve të lëshuara”] 306 [/tab_item]
[/tab]