Qarku Kukës

[tab]
[tab_item title=”Numri i Vetëdeklarimeve”] 2735 [/tab_item]
[tab_item title=”Numri i lejeve të lëshuara”] 338 [/tab_item]
[/tab]