Qarku Lezhë

[tab]
[tab_item title=”Numri i Vetëdeklarimeve”] 14850 [/tab_item]
[tab_item title=”Numri i lejeve të lëshuara”] 1381 [/tab_item]
[/tab]