Qarku Shkodër

[tab]
[tab_item title=”Numri i Vetëdeklarimeve”] 24893 [/tab_item]
[tab_item title=”Numri i lejeve të lëshuara”] 1453 [/tab_item]
[/tab]