Qarku Tiranë

[tab]
[tab_item title=”Numri i Vetëdeklarimeve”] 100141 [/tab_item]
[tab_item title=”Numri i lejeve të lëshuara”] 5235 [/tab_item]
[/tab]