Qarku Vlorë

[tab]
[tab_item title=”Numri i Vetëdeklarimeve”] 27838 [/tab_item]
[tab_item title=”Numri i lejeve të lëshuara”] 3062 [/tab_item]
[/tab]