Raport përmbledhës i ecurisë së legalizimit të ndërtimeve pa leje 2014-2015

Në datë 28.10.2015, në Komisionin Kuvendor për Veprimtarinë Prodhuese, Tregëtinë dhe Mjedisin u mbajt seanca dëgjimore me Drejtorin e Përgjithshëm të ALUIZNI-t Z.Artan LAME, ku u raportua mbi veprimtarinë e ALUIZNI-t.

RAPORTIN PËRMBLEDHËS TË ECURISË SË LEGALIZIMIT TË NDËRTIMEVE PA LEJE (2014-2015) do ta gjeni këtu