Thirrje për paraqitjen e palëve të interesuara –

DREJTORIA VENDORE ZONAT E STIMULUARA

Dt. 05.08.2020

Të nderuar qyetarë!

Drejtoria Vendore e ASHK Zonat e Stimuluara i bën thirrje të gjithë subjekteve të cilët gjejnë emrin në listën bashkëlidhur të paraqiten pranë zyrave tona me adresë “Rr. Panorama, Tiranë (ish ZQRPP)” (gjithnjë nën masat e sigurisë anti COVID-19), me qëllim plotësimin e të dhënave të sakta të kontaktit për të vijuar më tej me procedurat e legalizimit sipas legjislacionit në fuqi.

Faleminderit për bashkëpunumin!