VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – DIBËR

DREJTORIA ASHK DIBËR

Dt. 24.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK DIBËR bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm
Publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion kerkesen per afishim.
 1. FAHRI SHEREFEDIN XHOKA, ZK 2048, SLLOVE, DIBER
 2. SHEMSI HYSEN SPATA, ZK 1226, FUSHE-CIDHEN, DIBER
 3. SHEMSI HYSEN SPATA, ZK 1226, FUSHE- CIDHEN, DIBER
 4. SHEMSI HYSEN SPATA, ZK 1226, FUSHE- CIDHEN, DIBER
 5. BILAL HASHIM FISHTI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 6. ARJAN LIMAN XHETA, ZK 1229, SHUPENZE, DIBER
 7. ARDIAN TAFIL XHOKA, ZK 2048, SLLOVE, DIBER
 8. MAKBULE BAJRAM BALLIU, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 9. BAJRA M ABDI DOKA, ZK 2164, KLOS, DIBER
 10. PLLUMB FADIL LAMALLARI, ZK 3717, KALA E DODES, DIBER
 11. NEXHAT XHABIR MEHMETI, ZK 3639, MELAN, DIBER
 12. MUSA ZAIM SELAMI, ZK 2823, ZERQAN, DIBER
 13. ERALDO FATOS ELEZI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 14. LIMAN ELMAZ RAKIP, ZK 3534, SUC, DIBER
 15. D-AMA SH.P.K, ZK 2887, SUC, DIBER
 16. DIK RASIM SPATA, ZK 1226, FUSHE CIDHEN DIBER
 17. JAHJA HAUL DELIA, ZK 3570, KALA E DODES, DIBER
 18. HAMDI DESTAN TOSKA, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 19. XHEMAL SABRI ALIAJ, ZK 3986, LIS, DIBER
 20. DASHAMIR HASAN CANI, ZK 3481, ZERQAN, DIBER
 21. RAKIP, ZK 1958, SHUPENZE, DIBER
 22. JURGEN GEZIM LLESHI, ZK 3898, TOMIN, DIBER
 23. SAJMIR M EVLAN AHMATI, ZK 3570, KALA E DODES, DIBER
 24. BESNIK HYSEN ZEBI, ZK 1252, KASTRIOT, DIBER
 25. PERPAR IM PETRIT LICA, ZK 2019, SELISHTE, DIBER
 26. AJET DEST AN LICI, ZK 1660, FUSHE-BULQIZE, DIBER
 27. KADRI SELIM SHEHI, ZK 2932, PESHKOPI, DIBER
 28. ESAT NIJAZI GULTASLAR, ZK 3023, TOMIN, DIBER
 29. FEHM I FERIT MURRA, ZK 3444, SHUPENZE, DIBER

Faleminderit!

DREJTOR

AGRON CERRI