VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – KAMËZ VORË

DREJTORIA ASHK KAMËZ VORË

Dt. 17.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KAMËZ VORË bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm
 
Publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion kerkesen per afishim.
 
 
 1. ELMS SEFEDIN SULI, ZK 2066, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
 2. LUIGJI FRAMG LEKAJ, ZK 2066, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
 3. STIVI PJETER SUSAJ, ZK 2066, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
 4. AVNI SALI KORUMI, ZK 1649, NJESIA ADM VALIAS, TIRANE,
 5. DRITAN XHEMALI LLESHI, ZK 1066, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
 6. SOKOL DILEMAN ORUCI, ZK 3992, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
 7. SHKELZEN JONUZ GJABRI, ZK 3992, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
 8. XHEVAHIR SAHIT HOXHA, ZK 3992, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
 9. TAHIR RIZA ZHUZHI, ZK 2884, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
 10. REFIK DAUT PUCI, ZK 3992, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
 11. BESNIK ALI LAMA, ZK 1751, NJESIA ADM VORE, TIRANE,
 12. RAMADAN XHAFERR GJONIKU, ZK 3992, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
 13. OSMAN HASAN BASHA, ZK 3992, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
 14. DRITAN FAIK PUCI, ZYLFI FAIK PUCI, ZK 1514, NJESIA ADM BERXULLE, TIRANE,
 15. RIKARDO FEIM PUCI, ZK 1514, NJESIA ADM BERXULLE, TIRANE,
 16. SOKOL HAXHI BENGA, ZK 2884, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
 17. ASTRIT SHANI VATA, ZK 1066, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
 18. BYLBYL JEMIN PEKA, ZK 3992, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
 19. MEHMET SKENDER BASHA, ZK 2066, NJESIA ADM KAMEZ, TIRANE,
 20. DAVA PREND DEMA, ZK 1649, NJESIA ADM VALIAS, TIRANE,
 21. NDRICIM HEVZI LAHI, ZK 2884, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
 22. BLEDAR FAIK KISHTA, ZK 2066, NJESIA ADM KAMEZ, TIRANE,
 23. DRITAN FADIL LITA, ZK 2884, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
 24. HAMDI RAMADAN DERVISHI, ZK 3992, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
 25. XHELADIN SHEMSHI ALCANI, SHAQIR SHAMSHIR ALCANI, ZK 3992, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
 26. SOKOL, MIRASH, PLLUM, NDUE NDERVATAJ, ZK 3992, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
 27. FLUTURA SALI HYSA, ZK 1066, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
 28. KRISTO SHEMSEDIN LIKA, ZK 1514, NJESIA ADM BERXULLE, TIRANE,

Faleminderit!

DREJTOR

ARJON BISTRI