VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – KAMËZ VORË

DREJTORIA ASHK KAMËZ VORË

Dt. 17.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KAMËZ VORË bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm
 
Publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion kerkesen per afishim.
 
 
  1. FIADE XHAFERR LOZI, ZK 1666, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
  2. NASUF BEQIR ALLARAJ, ZK 2884, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
  3. ADEM ZYBER PERGJEGJI, ZK 2066, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
  4. RIZA SAHIT ET’HEMI, ZK 3992, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
  5. EDMONT NAZI PERE, ZK 1066, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
  6. ZIA XHELIL XHEPA, ZK 2066, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ARJON BISTRI