VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – KAMËZ VORË

DREJTORIA ASHK KAMËZ VORË

Dt. 17.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK KAMËZ VORË bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm
Publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion kerkesen per afishim.
  1. ERALD LUFTI BOJA, ZK 2066, NJESIA ADM KAMEZ, TIRANE,
  2. SHEFQET ISA MUKA, ZK 1751, NJESIA ADM VORE, TIRANE,
  3. RASIM BALOSH BARA, ZK 2884, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
  4. JONUS XHEMALI TOSHI, ZK 3993, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
  5. GEZIM SKENDER BASHA, ZK 2066, NJESIA ADM BATHORE, TIRANE,
  6. MEHMET RAMADAN MUCKA, ZK 1066, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE,
  7. PULLUMB FADIL GJOKA, ZK 2183, NJESIA ADM VORE, TIRANE,
  8. NAIM IBRAHIM HURDHA, BEHAR IBRAHIMI HURDHA, ZK 1066, NJESIA ADM PASKUQAN, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ARJON BISTRI