VENDIM Nr.1040 – PËR NDËRTIMET PA LEJE – Tiranë Rurale 2

DREJTORIA ASHK TIRANË RURALE 1

Dt. 17.02.2021

SHPALLJE

Drejtoria vendore e ASHK TIRANË RURALE 2 bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të VKM nr.1040 date 25.11.2020 ” Përcaktimin e rregullave të zbatimit të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit, për ndërtime pa leje ” ka marrë në shqyrtim kërkesën e qytetareve të mëposhtëm
Publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion kerkesen per afishim.
 1. ARBEN TEFIK DELIU, ZK 2344, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 2. ARTAN IDRIZ SHEHAJ, ZK 3866, NJESIA ADM NJESIA 6, TIRANE,
 3. DALAN SABRI KACORRI + BP, ZK 3712, NJESIA ADM VAQARR, TIRANE,
 4. SHPRESA ENVER MURRANI, ZK 2953, NJESIA ADM NDROQ, TIRANE,
 5. KABASH TAIP MIRASHI, ZK 3865, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 6. GEZIM FEIM BAKIASI, ZK 3866, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
  ILIR, ARGID RIZVAN, ILIR RIZVANI + BP, ZK 3866, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 7. BESNIK RAMADAN HOTI, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 8. DRITAN FARI HODO, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 9. FATMIR SHAQIR LUZI, ZK 2119, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 10. ELEZ HASAN KOKA, ZK 3866, NJESIA ADM NJESIA 6, TIRANE,
 11. ILIR MUSTAFA BALLA, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 12. GENC MUHAMET HIDA, ZK 3321, NJESIA ADM NJESIA 6, TIRANE,
 13. GENT GJOVALIN MIRASHI, ZK 2679, NJESIA ADM NJESIA 7, TIRANE,
 14. AGUSTIN ISLAM KARAJ, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 15. SHPETIM PETRIT SHEHAJ, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 16. BASHKIM, YLLI BEQIR, VATH CELHAKA, ZK 3321, NJESIA ADM NJESIA 6, TIRANE,
 17. ARTI ALI ELEZAJ (ARTGRES SHPK), ZK 2119, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 18. ILIR NUREDIN HYSENAJ, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 19. ARTUR QEMAL PALLAGATI, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 20. ZHAK JAME MUSA, ZK 3321, NJESIA ADM VAQARR, TIRANE,
 21. BEDRI SADIK MICI, ZK 2625, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 22. ADMIR NURI TAKU, ZK 3712, NJESIA ADM VAQARR, TIRANE,
 23. ABDULLA SALI ADEMI, ZK 2679, NJESIA ADM NJESIA 7, TIRANE,
 24. ESTREF RIZA PRAPA, ZK 3321, NJESIA ADM VAQARR, TIRANE,
 25. GEZIM HEKURAN KILLO, ZK 3866, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 26. FATMIR GAZMIR KLOSI, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 27. AGIM DERVISH LAMJA, ZK 1315, NJESIA ADM VAQARR, TIRANE,
  DREJTORIA E PERGJITHSHME E METROLOGJISE, ZK 2105, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 28. MYSLYM MUHAMET SINANI, ZK 3321, NJESIA ADM NJESIA 6, TIRANE,
 29. SULEJMAN RAKIP XHEPA, ZK 3321, NJESIA ADM NJESIA 6, TIRANE,
 30. GEZIM XHEMNAL VALISI, ZK 2119, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 31. FERIT HARIZ SHEHI, ZK 3712, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 32. GENIS BARDHUL MEHILLAJ, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 33. ALFRED ALI DERVISHI, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 34. DALIP HAXHI JATA, ZK 3866, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
  MICO SH.P.K ( MITAT HATE ALIMEMA) ASHK, ZK 3866, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 35. ASTRIT SHEFQET DERVISHI, ZK 2105, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 36. OLSI RAMIZ VALISI, ZK 2119, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 37. ERMIR MYQEREM CINA, ZK 3866, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 38. HAMEZ , KAMBER KAMBER SEFOLLI, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 39. HAMEZ KAMER SEFOLLI, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 40. HYSEN MAHMUT LAMI, ZK 2625, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 41. BUJAR MUHARREM CEKA, ZK 2953, NJESIA ADM NDROQ, TIRANE,
 42. SPARTAK KSENOFON KOSTA, ZK 3784, NJESIA ADM VAQARR, TIRANE,
 43. ALBAN , BENART FEKO HOXHAJ, ZK 3866, NJESIA ADM NJESIA 6, TIRANE,
 44. MUHARREM ALI HOXHA, ZK 3714, NJESIA ADM NDROQ, TIRANE,
 45. BEQIR YMER SULAJ, ZK 2105, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 46. SETKIE RIZA LELA + BP, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 47. GURIJE SABRI DINOSHI, ZK 3866, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 48. BESNIK HAXHI GJOKA, ZK 2344, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 49. MUHARREM REXHEP HYSA, ZK 2679, NJESIA ADM KASHAR, TIRANE,
 50. REFIK ALI HYSA, ZK 2953, NJESIA ADM VAQARR, TIRANE,
 51. NILA IZET AZUNI, ZK 2962, NJESIA ADM NDROQ, TIRANE,
 52. DASHAMIR SHABAN DEDJA, ZK 2776, NJESIA ADM NDROQ, TIRANE

Faleminderit!

DREJTOR

ARTUR COBANI