VKM për kalimin e pronësisë, lista e emrave që përfitojnë

Këshilli i Ministrave ka marrë vend im mbi kalimi e pronësisë së disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale. Bashkëlidhur do të gjeni listën e emrave dhe vendimin.

Kalimi i pronësië, lista emërore

Kalim pronësie