Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK

Date 07.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Vlorë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.


KRISTI EDUART LELI, ZK 2306, BOLENE, HIMARE

ARTUR DINO ALIKAJ, FATMIRA MYSLYM ALIKAJ, ZK 1241, KUC, HIMARE

DRITAN PETRO NACO, IRIDA LLAZAR NACO, ZK 1982, ILIAS, HIMARE

JANI MINA GJINI, RAIMONDA THOMA GJINI, ZK 1982, ILIAS, HIMARE

KRISTO SIMO MILO, VASIL SIMO MILO, ALEKSANDER SIMO MILO, ZK 1952, HIMARE, HIMARE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: