LAJME

𝐏𝐄𝐑𝐌𝐁𝐘𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈 𝐋𝐀𝐆𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐍𝐄 𝐙𝐎𝐍𝐄𝐍 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋𝐄 𝟖𝟓𝟏𝟕, 𝐁𝐋𝐋𝐎𝐊𝐔 𝟖𝟓/𝟏 & 𝟖𝟓/𝟐 𝐃𝐔𝐑𝐑𝐄𝐒

Në vijim te politikës së ASHK-së për mbylljen e procesit të Legalizimit me blloqe kadastrale : Drejtoria Vendore e ASHK Durrës, pas evidentimit në terren ka përfunduar shqyrtimin administrativ për objektet informale për të cilat është vetëdeklaruar në:𝐁𝐋𝐋𝐎𝐊𝐔 𝟖𝟓/𝟏 𝐢... Lexo më shumë

𝐒𝐇𝐏𝐀𝐋𝐋𝐉𝐄𝐍 𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄̈ 𝐇𝐀𝐏𝐔𝐑 𝐏𝐄̈𝐑 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄𝐓 𝐕𝐀𝐊𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐍𝐄̈ 𝐀𝐆𝐉𝐄𝐍𝐂𝐈𝐒𝐄̈ 𝐒𝐇𝐓𝐄𝐓𝐄̈𝐑𝐎𝐑𝐄 𝐓𝐄̈ 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐄̈𝐒

Shpallje-vende-vakante-ASHK-ZV.DR PËR SHPALLJEN E KONKURIMIT TË HAPUR PËR VENDET VAKANTE PRANË AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore... Lexo më shumë

𝐒𝐇𝐏𝐀𝐋𝐋𝐉𝐄𝐍 𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄̈ 𝐇𝐀𝐏𝐔𝐑 𝐏𝐄̈𝐑 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄𝐓 𝐕𝐀𝐊𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐍𝐄̈ 𝐀𝐆𝐉𝐄𝐍𝐂𝐈𝐒𝐄̈ 𝐒𝐇𝐓𝐄𝐓𝐄̈𝐑𝐎𝐑𝐄 𝐓𝐄̈ 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐄̈𝐒

2021-10-28- Shpallje vende vakante – PRM. LU, KU SHPALLJE KONKURIMI I HAPUR PËR VENDET VAKANTE PRANË AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018... Lexo më shumë

TETORI ROZË

Me një fjongo rozë dhe me më shumë vëmendje ndaj këshillave të mjekëve, mund të shpëtohen jetë. Drejtoria e Përgjithshme e Kadastrës falë bashkëpunimit me Spitalin Ushtarak kanë bërë të mundur që përgjatë kësaj jave të gjitha gratë dhe vajzat... Lexo më shumë

𝐕𝐈𝐉𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄 𝐏𝐀𝐋𝐋𝐀𝐓𝐄𝐕𝐄 𝐓𝐄 𝐁𝐑𝐀𝐊𝐓𝐈𝐒𝐔𝐑𝐀 𝐍𝐆𝐀 𝐍𝐃𝐄𝐑𝐓𝐔𝐄𝐒𝐈𝐓

Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës Artan Lame i shoqëruar nga drejtoresha e DVASHK-së Ina Peleshka, kanë qenë sot në një takim me banorët e një pallati të braktisur nga investitori në Tiranë. Drejtoria vendore e ASHK-së ka pasur dy aplikime... Lexo më shumë

𝐓𝐇𝐈𝐑𝐑𝐉𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐁𝐀𝐍𝐎𝐑𝐄𝐓 𝐄 𝐒𝐏𝐈𝐋𝐋𝐄𝐒𝐄 𝐐𝐄 𝐍𝐔𝐊 𝐊𝐀𝐍𝐄 𝐕𝐄𝐓𝐃𝐄𝐊𝐋𝐀𝐑𝐔𝐀𝐑, 𝐑𝐀𝐌𝐀𝐉 𝐃𝐎𝐑𝐄𝐙𝐎𝐍 𝟏𝟎𝟎 𝐋𝐄𝐉𝐄 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐈

Drejtoria Vendore e ASHK-së për Zonat Turistike ( Velipoje, Shengjin, Gjiri i Lalezit, Golem, Qerret, Karpen, Spille)  janë në përfundim të procesit të legalizimit të objekteve informale të ndërtuara në fshatin Spille; njësia administrive Kryevidh, Bashkia Rrogozhinë. Drejtori Astian Ramaj... Lexo më shumë

𝐏𝐄𝐑𝐅𝐔𝐍𝐃𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐆𝐉𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐌𝐈 𝐅𝐈𝐋𝐋𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐍𝐄 𝐙𝐎𝐍𝐄𝐍 𝐄 𝐁𝐀𝐋𝐋𝐃𝐑𝐄𝐒, 𝐄𝐋𝐁𝐀𝐒𝐀𝐍

Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës Shqiptare Artan Lame i shoqëruar nga kryetari i Bashkisë Elbasan, Gledian Llatja, ishin në zonën e Balldres të Bashkisë Elbasan, për të njoftuar përfundimin e procesit të regjistrimit fillestar. Përmes procesit të regjistrimit fillestar që... Lexo më shumë

𝐏𝐄𝐑𝐅𝐔𝐍𝐃𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐍𝐄 𝐋𝐀𝐍𝐀𝐁𝐑𝐄𝐆𝐀𝐒, 𝐓𝐈𝐑𝐀𝐍𝐄

Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës Artan Lame, i shoqëruar nga drejtoresha Rajonale Tirana-Rurale, Risena Xhaja, ishin sot në Lanabregas të Tiranës për të përmbyllur procesin e legalizimit në këtë zonë kadastrale. Kësaj rradhe Kadastra Shqiptare përdori një metodikë të re... Lexo më shumë

𝐒𝐇𝐏𝐀𝐋𝐋𝐉𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐈𝐌𝐈 𝐈 𝐇𝐀𝐏𝐔𝐑 𝐏𝐄̈𝐑 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄𝐓 𝐕𝐀𝐊𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐍𝐄̈ 𝐀𝐆𝐉𝐄𝐍𝐂𝐈𝐒𝐄̈ 𝐒𝐇𝐓𝐄𝐓𝐄̈𝐑𝐎𝐑𝐄 𝐓𝐄̈ 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐄̈𝐒

DREJTORIA E PËRGJITHSHME PËR SHPALLJEN E KONKURIMIT TË HAPUR PËR VENDET VAKANTE PRANË AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS Datë 20.09.2021 Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”,... Lexo më shumë

𝐏𝐄𝐑𝐅𝐔𝐍𝐃𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈 𝐑𝐄𝐆𝐉𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐅𝐈𝐋𝐋𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐍𝐄 𝐁𝐀𝐒𝐇𝐊𝐈𝐍𝐄 𝐏𝐎𝐆𝐑𝐀𝐃𝐄𝐂

Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës Artan Lame ka lajmëruar përfundimin e procesit të regjistrimit fillestar në fshatin Blacë, zona kadastrale 1208,Pogradec. Me përfundimin e kësaj zone kadastrale, Pogradeci përfundon procesin e regjistrimit fillestar të pasurive në të gjitha zonat kadastrale... Lexo më shumë

𝐆𝐉𝐈𝐑𝐎𝐊𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑, 𝐕𝐈𝐉𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈 𝐑𝐄𝐆𝐉𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄 𝐒𝐇𝐓𝐄𝐏𝐈𝐕𝐄 𝐓𝐄 𝐕𝐉𝐄𝐓𝐑𝐀

Në kuadër të zbatimit të ligjit 20/20 “për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë”, Kadastra Shqiptare po kryen procesin e regjistrimit të shtëpive para viteve 1991. Këtu hyjnë jo vetëm shtëpitë e ndërtuara gjatë kohës së komunizmit, por ky proces... Lexo më shumë

𝐏𝐄𝐑𝐅𝐔𝐍𝐃𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐈𝐑𝐄𝐒𝐈𝐌/𝐏𝐄𝐑𝐃𝐈𝐓𝐄𝐒𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐆𝐉𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐅𝐈𝐋𝐋𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐏𝐄𝐑 𝐙𝐎𝐍𝐄𝐍 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋𝐄 𝟐𝟗𝟗𝟗, 𝐅𝐒𝐇𝐀𝐓𝐈 𝐏𝐋𝐔𝐆, 𝐍𝐉𝐄𝐒𝐈𝐀 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐌, 𝐁𝐀𝐒𝐇𝐊𝐈𝐀 𝐋𝐔𝐒𝐇𝐍𝐉𝐄!

Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës Artan Lame sëbashku me drejtorin e Kadastrës Lushnje Arben Qalliu kanë dorëzuar në mënyrë simbolike katër certifikatat e para të fshtatit Plug në Lushnje, duke bërë thirrje të aplikojnë nëpërmjet platformës e-Albania për t’u pajisur... Lexo më shumë

𝐍𝐉𝐎𝐅𝐓𝐈𝐌 𝐏𝐄𝐑 𝐊𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊, 𝐙𝐊 𝟐𝟓𝟏𝟖 𝐋𝐔𝐊𝐎𝐕𝐄-(𝐁𝐥𝐥𝐨𝐤𝐮 𝟏 𝐃𝐇𝐄 𝟐), 𝐁𝐀𝐒𝐇𝐊𝐈𝐀 𝐒𝐀𝐑𝐀𝐍𝐃𝐄

Në kuadër të regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme në DVASHK, Sarande, Kadastra Shqiptare njofton: Pas përfundimit të punimeve fushore dhe administrimit të dokumentacionit shtetëror për aktet e pronësisë në Zonën Kadastrale 2518 fshati Lukovë, Bashkia Sarand, është pregatitur regjistri... Lexo më shumë