DITA E DYTE E TRAJNIMIT TE STAFIT TE ASHK

Çertifikimi nëpërmjet trainimit për gjithë stafin e ASHK nuk është rrjetë për të paaftët, por mundësi për të talentuarit dhe karrierat e gjithsecilit.
Sot dita e dytë e trainimit

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: