ANKESA

Po punohet për funksionimin e këtij aplikacioni, jeni të lutur të përdorni ndërkohë adresën ankesa@ashk.gov.al, për cdo ankes qe mund te keni ne lidhje me punen e drejtorive te Agjencisë Shtetërore të Kadastrës