DREJTORI I PËRGJITHSHËM

Artan Lame 

Ka lindur në Tiranë më 1967, i martuar me dy fëmijë.
Arsimimi:Fakulteti Gjeologji-Miniera, Dega:Ing.Markshajderi
Publicist, opinionist dhe koleksionist shqiptar. Studiues i historisë shqiptare, veprimtar i shoqërisë civile për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare.
2000:Drejtor i Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës
2000-2002:Nënkryetar i Bashkisë së Tiranës
2002-2005:Zëvendësministër i Territorit dhe Turizmit
2013- 2019: Drejtor i Përgjithshëm i ALUIZNI-t
2019- në vijim: Drejtor i Përgjithshëm i ASHK-së
 

Veprimtari politike
 
Anëtar i Partisë Socialiste, anëtar i Asamblesë Kombëtare të kësaj partie. Kandidat për deputet të PS-së në zgjedhjet parlamentare 2005,2009,2013.
2011-2013: anëtar i grupit të punës për hartimin e Programit të PS-së 

Veprimtari Publike 

Nënkryetar i Federatës së Koleksionistëve Shqiptarë
Përfaqësues i Shqipërisë, anëtar në “Word Collectors Club”, Genova
Anëtar korrespodent i “Instituto degli studi Araldici”, Milano
Komisar për Shqipërinë në ËPE “IBRA ‘99”, Nuremberg
Lektor në Universitetin Marin Barleti, lënda “Administrim territori”

Botime 

Rubrika e përjavshme “Shqipni e harrume” në revistën “JAVA”, (2005-2013).
Rubrika e përjavshme “Shqipni tavolinash” në gazetën “SHQIP”, (2006-2013).
TIRANA në kartolina deri më 1944, (grup autorësh) Tiranë 2000
Medaljet shqiptare (1914-1944) vëllimi l, Tiranë 2010
Medaljet shqiptare (1945-2002) vëllimi ll, Tiranë 2010
TIRANA, Planin, Building, Living, (grup autorësh), Wien 2011
Princi i Shqiptarëve, Tiranë 2011
Piramida e Tiranës (bashkarisht me Ardian Klosi), Tiranë 2011

Dekorime 
 
2010: Çmimi “Book of the year” nga MIC London për linbrin “Medaljet shqiptare 1914-2002”
2012: dekoruar nga Presidenti i Republikës me “Medaljen e Mirënjohjes” me DPR.7886 dt.26.12.2012 për aktivitetet e 100 vjetorit të Pavarësisë