KONSULTIMI PUBLIK, ZK.1982 ILIAS
NJOFTIM PER SHPALLJE KONSULTIMI PUBLIK, ZK.1982 ILIAS, BASHKIA HIMARE Në kuadër të regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme në Bregdetin…
Më shumë