DREJTORIA E PËRGJITHSHME Dt. 30.07.2020 Të nderuar qyetarë! Më poshtë po sjellim listën e përfituesve të parcelës ndërtimore në tokë…
Më shumë
REGJISTRIMI I PRONAVE NE JUG
DREJTORIA E PËRGJITHSHME Dt. 17.07.2020 Të nderuar qytetarë, Dëshirojmë t’ju informojmë se procesi i rregjistrimit fillestar në Zonat Kadastrale të…
Më shumë