𝐒𝐇𝐏𝐀𝐋𝐋𝐉𝐄𝐍 𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄̈ 𝐇𝐀𝐏𝐔𝐑 𝐏𝐄̈𝐑 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄𝐓 𝐕𝐀𝐊𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐍𝐄̈ 𝐀𝐆𝐉𝐄𝐍𝐂𝐈𝐒𝐄̈ 𝐒𝐇𝐓𝐄𝐓𝐄̈𝐑𝐎𝐑𝐄 𝐓𝐄̈ 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐄̈𝐒

Shpallje-vende-vakante-ASHK-ZV.DR PËR SHPALLJEN E KONKURIMIT TË HAPUR PËR VENDET VAKANTE PRANË AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi

Lexo më shumë

𝐒𝐇𝐏𝐀𝐋𝐋𝐉𝐄𝐍 𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄̈ 𝐇𝐀𝐏𝐔𝐑 𝐏𝐄̈𝐑 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄𝐓 𝐕𝐀𝐊𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐍𝐄̈ 𝐀𝐆𝐉𝐄𝐍𝐂𝐈𝐒𝐄̈ 𝐒𝐇𝐓𝐄𝐓𝐄̈𝐑𝐎𝐑𝐄 𝐓𝐄̈ 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐄̈𝐒

2021-10-28- Shpallje vende vakante – PRM. LU, KU SHPALLJE KONKURIMI I HAPUR PËR VENDET VAKANTE PRANË AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS Në mbështetje të ligjit

Lexo më shumë

𝐓𝐇𝐈𝐑𝐑𝐉𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐁𝐀𝐍𝐎𝐑𝐄𝐓 𝐄 𝐒𝐏𝐈𝐋𝐋𝐄𝐒𝐄 𝐐𝐄 𝐍𝐔𝐊 𝐊𝐀𝐍𝐄 𝐕𝐄𝐓𝐃𝐄𝐊𝐋𝐀𝐑𝐔𝐀𝐑, 𝐑𝐀𝐌𝐀𝐉 𝐃𝐎𝐑𝐄𝐙𝐎𝐍 𝟏𝟎𝟎 𝐋𝐄𝐉𝐄 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐈

Drejtoria Vendore e ASHK-së për Zonat Turistike ( Velipoje, Shengjin, Gjiri i Lalezit, Golem, Qerret, Karpen, Spille)  janë në përfundim të procesit të legalizimit

Lexo më shumë

𝐒𝐇𝐏𝐀𝐋𝐋𝐉𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐈𝐌𝐈 𝐈 𝐇𝐀𝐏𝐔𝐑 𝐏𝐄̈𝐑 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄𝐓 𝐕𝐀𝐊𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐍𝐄̈ 𝐀𝐆𝐉𝐄𝐍𝐂𝐈𝐒𝐄̈ 𝐒𝐇𝐓𝐄𝐓𝐄̈𝐑𝐎𝐑𝐄 𝐓𝐄̈ 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐄̈𝐒

DREJTORIA E PËRGJITHSHME PËR SHPALLJEN E KONKURIMIT TË HAPUR PËR VENDET VAKANTE PRANË AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS Datë 20.09.2021 Në mbështetje të ligjit nr.

Lexo më shumë

𝐏𝐄𝐑𝐅𝐔𝐍𝐃𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐈𝐑𝐄𝐒𝐈𝐌/𝐏𝐄𝐑𝐃𝐈𝐓𝐄𝐒𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐆𝐉𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐅𝐈𝐋𝐋𝐄𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐏𝐄𝐑 𝐙𝐎𝐍𝐄𝐍 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋𝐄 𝟐𝟗𝟗𝟗, 𝐅𝐒𝐇𝐀𝐓𝐈 𝐏𝐋𝐔𝐆, 𝐍𝐉𝐄𝐒𝐈𝐀 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐌, 𝐁𝐀𝐒𝐇𝐊𝐈𝐀 𝐋𝐔𝐒𝐇𝐍𝐉𝐄!

Drejtori i Përgjithshëm i Kadastrës Artan Lame sëbashku me drejtorin e Kadastrës Lushnje Arben Qalliu kanë dorëzuar në mënyrë simbolike katër certifikatat e para

Lexo më shumë

𝐍𝐉𝐎𝐅𝐓𝐈𝐌 𝐏𝐄𝐑 𝐊𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊, 𝐙𝐊 𝟐𝟓𝟏𝟖 𝐋𝐔𝐊𝐎𝐕𝐄-(𝐁𝐥𝐥𝐨𝐤𝐮 𝟏 𝐃𝐇𝐄 𝟐), 𝐁𝐀𝐒𝐇𝐊𝐈𝐀 𝐒𝐀𝐑𝐀𝐍𝐃𝐄

Në kuadër të regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme në DVASHK, Sarande, Kadastra Shqiptare njofton: Pas përfundimit të punimeve fushore dhe administrimit të dokumentacionit

Lexo më shumë