𝐒𝐈 𝐓𝐄 𝐀𝐏𝐋𝐈𝐊𝐎𝐉𝐌𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐑𝐄𝐆𝐉𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐌𝐈𝐍 𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐒𝐄 𝐇𝐈𝐏𝐎𝐓𝐄𝐊𝐄𝐒 𝐏𝐄𝐑 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐈𝐌𝐈𝐍 𝐄 𝐊𝐑𝐄𝐃𝐈𝐒𝐄 𝐒𝐄 𝐃𝐇𝐄𝐍𝐄 𝐍𝐆𝐀 𝐁𝐀𝐍𝐊𝐀 𝐀𝐏𝐎 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐓𝐉𝐄𝐓𝐄𝐑 𝐊𝐑𝐄𝐃𝐈𝐃𝐇𝐄𝐍𝐄𝐒, 𝐏𝐄𝐑 𝐊𝐑𝐄𝐃𝐈 𝐌𝐄 𝐕𝐋𝐄𝐑𝐄 𝟏.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 – 𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐄𝐊𝐄

𝘕𝘦 𝘷𝘪𝘥𝘦𝘰 𝘥𝘰 𝘵𝘦 𝘨𝘫𝘦𝘯𝘪 𝘵𝘦 𝘪𝘭𝘶𝘴𝘵𝘳𝘶𝘢𝘳𝘢 𝘩𝘢𝘱𝘢𝘵 𝘲𝘦 𝘥𝘶𝘩𝘦𝘵 𝘵𝘦 𝘯𝘥𝘪𝘲𝘯𝘪 𝘯𝘦 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘭𝘪𝘯 𝘦𝘈𝘭𝘣𝘢𝘯𝘪𝘢, 𝘱ë𝘳 𝘳𝘦𝘨𝘫𝘪𝘴𝘵𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘦 𝘬𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘵ë𝘴 𝘴ë 𝘩𝘪𝘱𝘰𝘵𝘦𝘬ë𝘴 𝘱ë𝘳 𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯𝘵𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘦

Lexo më shumë

𝐏𝐄𝐑𝐅𝐔𝐍𝐃𝐎𝐉𝐍𝐄 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐄𝐓 𝐍𝐄 𝐒𝐘𝐍𝐄𝐉

https://youtu.be/OSd0yz4d908-525 ʟᴇɢᴀʟɪᴢɪᴍᴇ ɴᴇ ɴᴊᴇ ꜰꜱʜᴀᴛ, ɪ ʙɪᴇ Qᴇ ᴇ ɢᴊɪᴛʜᴇ ꜱʜQɪᴘᴇʀɪᴀ ᴛᴇ ɪꜱʜᴛᴇ ᴘᴀ ʟᴇᴊᴇ.-ꜰᴜʀᴛᴜɴᴀ ᴇ ʀᴇɢᴊɪꜱᴛʀᴀᴠᴇ ᴛᴇ ɢʀɪꜱᴜʀ ꜱᴀᴘᴏ ᴋᴀ ꜰɪʟʟᴜᴀʀ, ᴘᴏʀ ᴘʀᴏɴᴀᴛ

Lexo më shumë

𝐃𝐔𝐑𝐑𝐄𝐒, 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐔𝐍𝐃𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐄𝐕𝐄 𝐍𝐄 𝐙𝐎𝐍𝐄𝐍 𝐄 𝐒𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐋𝐄𝐒. 𝟓𝟒𝟏𝟎 𝐎𝐁𝐉𝐄𝐊𝐓𝐄 𝐓𝐄 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈𝐙𝐔𝐀𝐑𝐀. 𝐓𝐀𝐍𝐈 𝐃𝐑𝐄𝐉𝐓 𝐏𝐄𝐑𝐅𝐔𝐍𝐃𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐄 𝐊𝐄𝐍𝐄𝐓𝐄𝐒.

https://youtu.be/_HOa4Fo6nfI𝐙𝐨𝐧𝐚𝐭 𝐞 𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐡𝐞 𝐭𝐞 𝐊𝐞𝐧𝐞𝐭𝐞𝐬 në Durrës janë ndër zonat më të mëdha informale të ndërtuara në vend. Ato kanë filluar të ndërtohen

Lexo më shumë

𝐏𝐄𝐑𝐅𝐔𝐍𝐃𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐈𝐑𝐄𝐒𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐆𝐉𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐓 𝐓𝐄 𝐏𝐀𝐒𝐔𝐑𝐈𝐕𝐄 𝐓𝐄 𝐏𝐀𝐋𝐔𝐀𝐉𝐓𝐒𝐇𝐌𝐄 𝐃𝐇𝐄 𝐇𝐀𝐑𝐓𝐄𝐒 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐁𝐋𝐋𝐎𝐊𝐔𝐍 𝟏𝟓, 𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋𝐄 𝟖𝟑𝟐𝟎, 𝐍𝐉𝐄𝐒𝐈𝐀 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐍𝐑.𝟏𝟏, 𝐓𝐈𝐑𝐀𝐍𝐄

Me 602 pasuri dhe 562 ndërtesa. Në zbatim të Kreut VI të ligjit 111/2018 “ Për Kadastrën”, ASHK filloi punen për kryerjen e procedurave

Lexo më shumë

𝐅𝐈𝐋𝐋𝐈𝐌𝐈 𝐈 𝐊𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊, 𝐏𝐄𝐑 𝐙𝐎𝐍𝐄𝐍 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋𝐄 𝟐𝟐𝟑𝟕, 𝐅𝐒𝐇𝐀𝐓𝐈 𝐊𝐎𝐒𝐎𝐕𝐄, 𝐁𝐀𝐒𝐇𝐊𝐈𝐀 𝐁𝐄𝐋𝐒𝐇

Në vijim të marrëveshjes së bashkëpunimit të lidhur me bashkinë Belsh për financimin dhe kryerjen e procedurave të regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme

Lexo më shumë

𝐏𝐄𝐑𝐌𝐁𝐘𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐍𝐄 𝐋𝐀𝐆𝐉𝐄𝐍 𝐍𝐑.𝟏, 𝐁𝐀𝐓𝐇𝐎𝐑𝐄 𝐙𝐎𝐍𝐄𝐍 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋𝐄 𝟑𝟗𝟗𝟐

Drejtoria Vendore e Kadastrës Kamëz-Vorë ka evidentuar në këtë bllok mbi 1258 objekte informale për të cilat është vetëdeklaruar dhe ka përfunduar shqyrtimi administrativ,

Lexo më shumë

𝐒𝐇𝐏𝐀𝐋𝐋𝐉𝐄𝐍 𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄̈ 𝐇𝐀𝐏𝐔𝐑 𝐏𝐄̈𝐑 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐄𝐓 𝐕𝐀𝐊𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐑𝐀𝐍𝐄̈ 𝐀𝐆𝐉𝐄𝐍𝐂𝐈𝐒𝐄̈ 𝐒𝐇𝐓𝐄𝐓𝐄̈𝐑𝐎𝐑𝐄 𝐓𝐄̈ 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐄̈𝐒

Shpallje-vende-vakante-ASHK-ZV.DR PËR SHPALLJEN E KONKURIMIT TË HAPUR PËR VENDET VAKANTE PRANË AGJENCISË SHTETËRORE TË KADASTRËS Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi

Lexo më shumë