Drejtoria e Përgjithshme
Adresa :  Rruga Dora D’IstriaTiranë

Kontakt :         
Adresa e email :
ankesa@ashk.gov.al

Drejtori: ELIRA GOGO
Adresa :  Tirana Business Park

Kontakt :                                   
Adresa e email :
ELIRA.GOGO@ashk.gov.al

Drejtori: INA PELESHKA
Adresa :  Tirana Business Park

Kontakt :                                   
Adresa e email :
INA.PELESHKA@ashk.gov.al

Drejtori: Dritan Domi
Adresa :  Tirana Business Park

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Dritan.Domi @ashk.gov.al

Drejtori: Artur Çobani
Adresa :  Tirana Business Park

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Artur.Çobani@ashk.gov.al

Drejtori:
Flladi Dani
Adresa :  Tirana Business Park

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Flladi.Dano@ashk.gov.al

Drejtori: ELTON ELEZI
Adresa :  Tirana Business Park

Kontakt :                                   
Adresa e email :
ELTON.ELEZI@ashk.gov.al

Drejtori:
Risena Xhaja
Adresa : Tirana Business Park

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Risena.Xhaja@ashk.gov.al

Drejtori: Agron Çerri
Adresa :  Dibër

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Agron.Çerri@ashk.gov.al

Drejtori: Osiana Zaimi
Adresa :  Berat

Kontakt :                                   
Adresa e email :
OSIANA.ZAIMI@ashk.gov.al

Drejtori: Mariglen Disha
Adresa :  Elbasan

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Mariglen.Disha @ashk.gov.al

Drejtori:
Arben Voja
Adresa :  Fier

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Arben.Voja@ashk.gov.al

Drejtori: Ronald Llapushi
Adresa :  Gramsh

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Ronald.Llapushi@ashk.gov.al

Drejtori: Florian Taçi
Adresa :  Gjirokastër

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Florian.Taçi@ashk.gov.al

Drejtori: Johand Sulo
Adresa :  Korçë

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Johand.Sulo@ashk.gov.al

Drejtori: Elsa Sherja
Adresa :  Krujë

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Elsa.Sherja@ashk.gov.al

Drejtori: Fatmir Doksani
Adresa :   Kuçovë

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Fatmir.Doksani@ashk.gov.al

Drejtori: Vladimir Spahiu
Adresa :   Kukës

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Vladimir.Spahiu@ashk.gov.al

Drejtori: GENTIAN MALOTAJ
Adresa :   Lezhë

Kontakt :                                   
Adresa e email :
GENTIAN.MALOTAJ@ashk.gov.al

Drejtori: Arben Qalliu
Adresa :  Lushnje

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Arben.Qalliu@ashk.gov.al

Drejtori: Aida Demi
Adresa :  Tirana Business Park

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Aida.Demi@ashk.gov.al

Drejtori:
Blerina Tuzi
Adresa :  Shkodër

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Blerina.Tuzi@ashk.gov.al

Drejtori: Pëllumb Milori
Adresa :  Tepelenë

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Pëllumb.Milori@ashk.gov.al

Drejtori: Reinard Metaj
Adresa :  Vlorë

Kontakt :                                   
Adresa e email :
Reinard.Metaj@ashk.gov.al

Drejtori: ASTIAN RAMAJ
Adresa :  

Kontakt :                                   
Adresa e email :
ASTIAN RAMAJ@ashk.gov.al