NIS PROCESI I RI-KUALIFIKIMIT PER BURIMET NJEREZORE NE AGJENCINE SHTETERORE TE KADASTRES.

Sot filluam ri-kualifikimin e burimeve njerëzore në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. I gjithë stafi, do të çertifikohet duke kaluar në këtë rrugë të re dhe ambicioze, e cila në një hap të dytë do të jetë mundësi për rekrutime edhe jashtë institucionit.

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: