𝐏𝐄𝐑𝐅𝐔𝐍𝐃𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐈𝐑𝐄𝐒𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐆𝐉𝐈𝐒𝐓𝐑𝐈𝐓 𝐓𝐄 𝐏𝐀𝐒𝐔𝐑𝐈𝐕𝐄 𝐓𝐄 𝐏𝐀𝐋𝐔𝐀𝐉𝐓𝐒𝐇𝐌𝐄 𝐃𝐇𝐄 𝐇𝐀𝐑𝐓𝐄𝐒 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐁𝐋𝐋𝐎𝐊𝐔𝐍 𝟏𝟓, 𝐙𝐎𝐍𝐀 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋𝐄 𝟖𝟑𝟐𝟎, 𝐍𝐉𝐄𝐒𝐈𝐀 𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐍𝐑.𝟏𝟏, 𝐓𝐈𝐑𝐀𝐍𝐄

Me 602 pasuri dhe 562 ndërtesa. Në zbatim të Kreut VI të ligjit 111/2018 “ Për Kadastrën”, ASHK filloi punen për kryerjen e procedurave

Lexo më shumë

𝐅𝐈𝐋𝐋𝐈𝐌𝐈 𝐈 𝐊𝐎𝐍𝐒𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐊, 𝐏𝐄𝐑 𝐙𝐎𝐍𝐄𝐍 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋𝐄 𝟐𝟐𝟑𝟕, 𝐅𝐒𝐇𝐀𝐓𝐈 𝐊𝐎𝐒𝐎𝐕𝐄, 𝐁𝐀𝐒𝐇𝐊𝐈𝐀 𝐁𝐄𝐋𝐒𝐇

Në vijim të marrëveshjes së bashkëpunimit të lidhur me bashkinë Belsh për financimin dhe kryerjen e procedurave të regjistrimit fillestar të pasurive të paluajtshme

Lexo më shumë

𝐏𝐄𝐑𝐌𝐁𝐘𝐋𝐋𝐄𝐓 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐈 𝐈 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐍𝐄 𝐋𝐀𝐆𝐉𝐄𝐍 𝐍𝐑.𝟏, 𝐁𝐀𝐓𝐇𝐎𝐑𝐄 𝐙𝐎𝐍𝐄𝐍 𝐊𝐀𝐃𝐀𝐒𝐓𝐑𝐀𝐋𝐄 𝟑𝟗𝟗𝟐

Drejtoria Vendore e Kadastrës Kamëz-Vorë ka evidentuar në këtë bllok mbi 1258 objekte informale për të cilat është vetëdeklaruar dhe ka përfunduar shqyrtimi administrativ,

Lexo më shumë