Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – BERAT

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA BERAT

AFISHIM PUBLIK

Date 07.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Berat bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.


MIRELA PIRO NASE, GONILDA PIRO KREKU, ZK 8503, LAGJIA 10 KORRIKU, BERAT

ANDON ZOI VESHO, SOTIR ZOI VESHO, ZK 8502, LAGJIA MANGALEM , BERAT

PERPARIM RIZA ZOGANI + 2 BASHKPRONAR, ZK 8502, LAGJIA 28 NENTORI, BERAT


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: