Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KORÇË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KORÇË

AFISHIM PUBLIK

Date 7.07.2021


Drejtoria vendore e ASHK Korçë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


AHMET RAMADAN SEJATI ETJ, ZK 1594, ERSEKE, KOLONJE

ANESTI RAIF FEJZOLLI, ZK 2984, PLASE, KORCE

ALBERT MUHAMER AMEDA, ZK 2984, PLASE, KORCE

SULEJMAN GURALI MUHAREM, ZK 2984, PLASE, KORCE

LUIZA KOSTAQ GURI, ZK 8561, KORCE, KORCE

VASILLAQ SOTIR KOTI, ZK 8562, KORCE, KORCE

MITAT SABRI FETOLLARI, ZK 3496, SOVJAN, KORCE

DYLBERIJE RAIF LLAPA, ZK 3496, SOVJAN, KORCE

ARGJIR KADRI HOXHA, ZK 3822, VRANISHT, KORCE

VBLEDI FEVRI BABASULI, ZK 3822, VRANISHT, KORCE

PIRO VASIL TONA, ZK 3790, VIHKUQ , KORCE

VJOLLLCA THANAS STOJA, ZK 3790, VIHKUQ , KORCE

NDERIM ASTRIT MIZA, ZK 1187, BILISHT, KORCE

BESNIK QASIM SULCE, ZK 1187, BILISHT, KORCE

KUJTIM SERVET BODE, ZK 1187, BILISHT, KORCE

ENVER BAFTJAR MUSO, ZK 1187, BILISHT, KORCE

MEHMET ALI SELISHTA, ZK 2716, MOLLAJ, KORCE

IRENA ANDON SARO, ZK 3790, VIHKUQ , KORCE

THEODHOR JANI FILI, ZK 3318, SHAMOLL, KORCE

DALLENDYSHE NAZIM CETA, ZK 1396, CETE, KORCE

ARISTIDH GAQI LICO, ZK 3938, ZICISHT, KORCE

PETRO GAQI LICO, ZK 3938, ZICISHT, KORCE

LUAN FEIM BREGU, ZK 1187, BILISHT, KORCE

JETNOR SELIM PROJ, ZK 2716, MOLLAJ, KORCE

MARIA REXHEP PASKALI, ZK 2716, MOLLAJ, KORCE

NEXHAT QANI KAPUSHI, ZK 3010, PODGORIE, KORCE

VASKE SPIRO KRISTOLLARI, ZK 8561, KORCE, KORCE

QEMAL MYNYR SULCE, ZK 1187, BILISHT, KORCE

QAZIM RESHAT LUSHI, ZK 2984, PLASE, KORCE

ILIA PANDI DUSHKU, ZK 1187, BILISHT, KORCE

AFERDITA XHEVAIR BERBERI, ZK 1187, BILISHT, KORCE

BUJAR BEXHET SEJDO, ZK 3544, SUL, KORCE

NAMIK SELAMI MEMELLI, ZK 3455, SINICE, KORCE

ILIR GANI MEMELLI, ZK 3455, SINICE, KORCE

MARIGLEN FLUTURIM DILKA, ZK 3818, VOSKOP, KORCE

SKENDERIJE SALIKO PELLUMBI, ZK 3790, VIHKUQ , KORCE

BASHKIM FAIK SHKEMBI, ZK 2716, MOLLAJ, KORCE

PRANVERA XHEVIT PEPIVANI, ZK 8561, KORCE, KORCE

VASIL THANAS SONO, ZK 2430, LESKOVIK, KORCE

ROBERT THANAS SONO, ZK 2430, LESKOVIK, KORCE

BASHKIM REXHEP BANUSHI, ZK 3071, PULAHE, KORCE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: