Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – POGRADEC

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA POGRADEC

AFISHIM PUBLIK

Datë 24.06.2021


Drejtoria vendore e ASHK Pogradec bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ASLLAN AVNI DERVISHLLARI, ZK 8582, RR KAJO KARAFILI, POGRADEC

MINIRE GJYLADIN GUXHOLLI, ZK 8582, RR KAJO KARAFILI, POGRADEC

MENTOR SELAMI GUXHOLLI, ZK 8582, RR KAJO KARAFILI, POGRADEC

FERIDON EQEREM KYCYKU, ZK 8582, LAGJIA NR 4 GORICE, POGRADEC

XHAMIA SLATINE, ZK 3474, SLATINE, PROPTISHT, POGRADEC

XHAMIA SLATINE, ZK 2572, TREBINJE, POGRADEC

ARBEN ALI MANCELLARI, ZK 8582, POGRADEC, POGRADEC

ROZA VANGJEL KRISTO, ZK 8582, POGRADEC, POGRADEC

KRISTAQ JANAQ ANGJELLARI, ZK 8581, POGRADEC, POGRADEC

ROZETA ROLAND BICAJ, ZK 2457, HUDENISHT, POGRADEC

TAIP ISUF HOXHALLARI, ZK 8582, POGRADEC, POGRADEC

LEFTER KAJO LIPO, SHAQIR REXHEP CELA, ZK 8582, POGRADEC, POGRADEC


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: