Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Datë 06.08.2021


Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ARBEN SHEFKI DOBRA, ZK 2446, LIBRAZHD, ELBASAN

FATMIR YMER DOBRA, ZK 2446, LIBRAZHD, ELBASAN

BUJAR SHEFKI DOBRA, ZK 2446, LIBRAZHD, ELBASAN

ENVER HYQMET COTA, ZK 2448, LIBRAZHD, ELBASAN

LIRIJE MUHARREM SKURA, ZK 8527, EMIN MATRAXHIU, ELBASAN

AGIM LUFTI LENGO, ZK 8525, 5 MAJI, ELBASAN

QAMIL KADRI KONI + BP, ZK 8522, QEMAL STAFA, ELBASAN

HAXHI HAMDI URUCI, SHPRESA BEDRI URUCI, ZK 8524, PARTIZANI, ELBASAN

ZAMIRA ZARIF HOXHA +BP, ZK 1842, SPORTI, ELBASAN

HAMIDE PETRIT HOXHA, ZK 1842, SPORTI, ELBASAN

SHKELQIM REXHEP HOXHA, MIRANDA REXHEP HOXHA, DORIANA REXHEP HOXHA, ZK 1842, SPORTI, ELBASAN


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: