Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KUKËS

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KUKËS

AFISHIM PUBLIK

Date 10.08.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kukës bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listen emërore.


BESIM SELIM MACI, LUME GANI MACI ZK 2950 PEROLLAJ KUKES

ZYBER HALIM LITA, ZYLIHA HYSEN LITA ZK 1819 GOSTIL KUKES

BEQIR NDUE GJERGJNDREAJ, FILE SHAN GJERGJNDREAJ ZK 1432 CURRAJ I POSHTEM KUKES

KISMET MYRTEZA ISEBERI ZK 3418 SHTIQEN KUKES

ISMAIL ALUSH BRATI, NIFE MUHARREM BRATI ZK 1788 GOLAJ KUKES

ARIF SELMAN MAZRREKU, SHKURTE AHMET MAZRREKU ZK 2282 KRUME KUKES

DIN MUSA DEMUSHI ZK 1347 BAJRAM CURRI KUKES

BESIM HALIL MELLA, HEDIE ADEM MELLA ZK 1347 BAJRAM CURRI KUKES

BASHKIM SHABAN BERISHA, VALBONA HAJREDIN BERISHA ZK 1347 BAJRAM CURRI KUKES


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: