Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – VLORË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
DREJTORIA VLORË

AFISHIM PUBLIK


Datë 13.09.2021


Drejtoria vendore e ASHK VLORË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ANDREA ANESTI PUKA, ERIOLA ANESTI PUKA, OLSI ANESTI PUKA, LILJANA DHIMO PUKA, ZK 8605, VLORE, VLORE

DRITE METE BISHAJ, ZK 2308, KUÇ-HIMARË, VLORE

ELIDON NURI LAZAJ, MARJETA BEJKUSH LAZAJ, ZK 3396, SELENICË, VLORE

MUARREM ZYLYFTAR LAZAJ, LULJETA DIVIT LAZAJ, RENARTO ZYLYFTAR LAZAJ, KIMETE FERIK SEFERAJ , ZK 3396, SELENICË, VLORE

PELIVAN HETEM GJIKAJ, MARGARITA YLVI GJIKAJ, ZK 8601, VLORE, VLORE

KLITON BARDHOSH ALIRAJ, IRENA AGRON ALIRAJ, ZK 2476, VLORE, VLORE

ENGJELL MELEQ SALI, YLLI MELEQ SALI, MIRELA MELEQ ARAPI, HEKTOR MELEQ SALI , ,, ZK 8604, VLORE, VLORE

DALLANDYSHE ZYBER BACO(MUSTAJ), ASTRIT ZYBER MUSTAJ, VJOLLCA ZYBER MALAJ(MUSTAJ), ILIR ZYBER MUSTAJ EDMOND, ZYBER MUSTAJ GJERGJI, ZYBER MUSTAJ, ZK 8602, VLORE, VLORE

HALIM RAZIP DERAJ, GEZIME LIPE DERAJ, ZK 1060, VLORE, VLORE

DITA SHAHIN DANAJ, SONILA BORO LESKAJ, ZIKA BORO VRANISHTI, FATMIRA BORO RRAPAJ KLODIAN, BORO DANAJ ANITA, BORO SINANAJ, ZK 3576, TËRBAÇ-HIMARË, VLORE

FLORJAN AGIM DULE, ZK 8604, VLORE, VLORE

ALEKS DHIMITRI BALA, ZK 1952, HIMARË, VLORE

NAPOLON DHIMITRI BALA, DHOKSI LLAZAREQ BALA, ZK 1952, HIMARË, VLORE

BASTRI MUHEDIN OSMENAJ, FROSINE BARJAM OSMENAJ, ZK 1881, SELENICË, VLORE

FLORETA KOSTAQ BUBUNI(BASKO), MIRANDA KOSTAQ MONE(BASKO), ELSA KOSTAQ KONDI(BASKO), THEODHORAQ KOSTAQ BASKO , ZK 8605, VLORE, VLORE


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: