Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – FIER

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS
DREJTORIA VENDORE FIER

AFISHIM PUBLIK


Datë 21.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK FIER bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


SANIE SEFER MUKA, ZK 8534, FIER, FIER

MUHARREM MEZAN MEZANI, ZK 2890, PATOS, PATOS

THOMA NASI CAPO, KATERINA JORGJI CAPO, ZK 1567, DUKAS, PATOS

SELIM FEJZULLA ZHOBE, ZK 2890, PATOS, PATOS


Kliko për të parë dokumentin

Ju sugjerojmë të lexoni edhe: