Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 26.10.2021


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.HASAN RESHAT TAHMAZI, ZK 2444, LIBOHOVE, GJIROKASTER

ENGJELL EMBRULLA KARAGJOZI, ZK 8542, L.DUNAVAT 1, GJIROKASTER

KANE NAZIR TOSUNI, ZK 2444, LIBOHOVE, GJIROKASTER

PELLUMB GANI MAMULLARI, ZK 2429, F.LESKOVEC, GJIROKASTER

MANUSHAQE SALI BABARAMO, ZK 8542, L.PALORTO, GJIROKASTER

SAFIJE PULLUMB ERINDI, ZK 8542, L.DUNAVAT 1, GJIROKASTER

SURJA FRAUDIN VRENJO, ZK 8542, L.MANALAT, GJIROKASTER


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: