Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 26.08.2021


Drejtoria vendore e ASHK KAVAJË bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991. </p

Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ENVER YMER GJINI, ZK 3235, RROGOZHINË, RROGOZHINË

BAKI OSMAN BALLHYSA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

FATMIR KUJTIM SHEDULA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SHERBET XHAFERR MURRANI,ZK 3234, RROGOZHINË, RROGOZHINË

LAVDI RUSTEM RRUSHI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

NAZMIE BAJRAM MEMA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

BESNIK DAUT HYKA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

PETRIT SULEJMAN QAHAJAJ, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

TAIP ALI GJATA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BEHEXHED HALIL BERBERI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ERVIN BASHKIM ÇELÇIMA ,ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ILIRA ISMET KAZIU, SULEJMAN BEHEXHET KAZIU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BAFTJAR QERIM SHABA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ABAZ MUSA HARUNI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

FATMIR ZYHDI SUBASHI, ZK 2140, KËRCUKAJ, RROGOZHINË

REGI BASHKIM LUSHKJA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

KRESHNIK ZEJNEL VLLASI, ZK 2140, KËRCUKAJ, RROGOZHINË

ILIRJAN KUJTIM HOVI,ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ADEM FADIL DAKAVELLI,ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: