Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJ

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 15.02.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991. </p

Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


YLLI ALUSH MERHORI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ANASTAS KOSTANDIN BRATJA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ALTIN SHKELQIM ALLMETA, ZK 8552 ,KAVAJË, KAVAJË

ALI HYSNI KASHARI, ZK 1932, RROGOZHINË, HARIZAJ

HYSNI QAZIM BEKA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

GFATMIR FADIL KIKRRI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ABAZ RIZA HAKA, ZK 3397, RROGOZHINË,SHKOZET

ABEDIN ABDULLA BEREXHA ,ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ANDI FATMIR ÇELHAKA, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

DURIM QEMAL TOPI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ARJAN XHAVIT SHAHU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ABEDIN ABDULLA BEREXHA, ZK 8551 ,KAVAJË, KAVAJË

PETRIT QAZIM KAZAZI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

BESNIK DYLAMAN HOXHOLLI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ARDIAN ABDYL HOXHA ,ZK 8552, KAVAJË ,KAVAJË

DURIM QAZIM QEROSI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

ALI HYSEN HOXHA, ZK 3234, RROGOZHINË ,RROGOZHINË

NDRICIM, TATMIR SHEFQET KOÇI, LYTFIE SHEFQET GJONI, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: