Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – KAVAJË

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA KAVAJË

AFISHIM PUBLIK

Datë 26.04.2021


Drejtoria vendore e ASHK Kavajë bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991. </p

Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


ANDREA KOLI STEFI, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

NEXHITE,MIRAXH DERVISH TOGU, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

HIDAJET HEKURAN META, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

SELMAN QAZIM BEKA, ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

ALEKSANDER DHIMITER BALLIU, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

JORIDA REXHEP ROSA,ZK 8552, KAVAJË, KAVAJË

OLSON GEZIM KAUCUKU, ZK 8551, KAVAJË, KAVAJË

SKENDER SEFEDIN SEFA, ZK 3774, VILE-BALLAJ, RROGOZHINË

ZIJA ARIF SHABA, ZK 8552, KAVAJË,KAVAJË


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: