Objektet pa titull dhe oborret në përdorim – GJIROKASTËR

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA GJIROKASTËR

AFISHIM PUBLIK

Datë 25.11.2021


Drejtoria vendore e ASHK Gjirokastër bën afishimin publik për qytetarët, për të cilët kanë nisur procedurat e kalimit në pronësi të objekteve pa titull dhe oborreve në përdorim . Bazuar në ligjin Nr. 20, datë 05.03.2020 “Për përfundimin e proçeseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”. ASHK është institucioni i ngarkuar nga ligji për realizimin e procesit të kalimit në pronësi të objekteve pa titull pronësie, të ndërtuara deri në datën 10.08.1991.


Publikimi i planvendosjes së objekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore . Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion planvendosjet e objekteve dhe të truallit funsional të tyre dhe listën emërore.


AGRON ABAZ MEMUSHI,TATJANA RUSHIT MEMUSHI, ZK 8542, PALORTO, GJIROKASTËR

SPARTAK XHAFER BERBERI, FRIDA KAPO BERBERI, ZK 8542, PALORTO, GJIROKASTËR

THOMA VLADIMIR KOÇOLLARI,IRIDA GAFUR ABAZI, ZK 8542, PARTIZANI, GJIROKASTËR

LOZANA QIRJAKO BEQO,MAJLINDA QIRJAKO BEQO,ETLEVA QIRJAKO BEQO, ZK 8543, PUNËTORE, GJIROKASTËR

ARSHI RAIF BALA,SOFIKA VASIL BALA, ZK 8542, DUNAVAT I, GJIROKASTËR

SIRI IBRAHIM BANI,SILVANA SHUQERI BANI, ZK 8542, CFAKE, GJIROKASTËR

VANGJEL LAZI XHOGA,YLLKA SERVET XHOGA, ZK 1637, FRASHËR, PËRMET

FATMIR SEIT DERVISHI, HARZU HASAN DERVISHI, ZK 2821, OGDUNAN, PËRMET

ERMAL KRISTO LIPE,ANDROKLI KRISTO LIPE,LIGOR KRISTO LIPE,OLLGA KOCO LIPE, ZK 2057, KALUDH, PËRMET


Ju sugjerojmë të lexoni edhe: